مشخصات مدرس
مونا امین پور

مدرس صدا و سیما و کارشناس چرم دوزی
چرم دوزی - هنر های تجسمی

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.