• مونا امین پور
 • دوخت کیف
 • کیف دست دوز

دوره های آموزشی

 • آموزش مقدماتی کیف لوازم آرایش چرم - (آرشیو برنامه های صدا و سیما)
  آموزش مقدماتی کیف لوازم آرایش چرم - (آرشیو برنامه های صدا و سیما)

  تاریخ شروع: 1398/8/5
  آموزش کیف دوشی زنانه - ( آرشیو برنامه های صدا و سیما)
  آموزش کیف دوشی زنانه - ( آرشیو برنامه های صدا و سیما)

  تاریخ شروع: 1398/8/5
  آموزش معرق کاری روی رومیزی چرم - (آرشیو برنامه های صدا و سیما)
  آموزش معرق کاری روی رومیزی چرم - (آرشیو برنامه های صدا و سیما)

  تاریخ شروع: 1398/7/15
  آموزش کیف مدارک و پاسپورت - (آرشیو برنامه های صدا و سیما)
  آموزش کیف مدارک و پاسپورت - (آرشیو برنامه های صدا و سیما)

  تاریخ شروع: 1398/7/1
  آموزش جاکلیدی و آموزش مقدماتی چرم و آشنایی با ابزار ( آرشیو برنامه های صدا و سیما )
  آموزش جاکلیدی و آموزش مقدماتی چرم و آشنایی با ابزار ( آرشیو برنامه های صدا و سیما )

  تاریخ شروع: 1398/6/26
  آموزش جاکارتی چرمی - (آرشیو برنامه های صدا و سیما)
  آموزش جاکارتی چرمی - (آرشیو برنامه های صدا و سیما)

  تاریخ شروع: 1398/6/24
 • آموزش مقدماتی کیف لوازم آرایش چرم - (آرشیو برنامه های صدا و سیما)
  آموزش مقدماتی کیف لوازم آرایش چرم - (آرشیو برنامه های صدا و سیما)

  تاریخ شروع: 1398/8/5
  آموزش کیف دوشی زنانه - ( آرشیو برنامه های صدا و سیما)
  آموزش کیف دوشی زنانه - ( آرشیو برنامه های صدا و سیما)

  تاریخ شروع: 1398/8/5
  آموزش معرق کاری روی رومیزی چرم - (آرشیو برنامه های صدا و سیما)
  آموزش معرق کاری روی رومیزی چرم - (آرشیو برنامه های صدا و سیما)

  تاریخ شروع: 1398/7/15
  آموزش کیف مدارک و پاسپورت - (آرشیو برنامه های صدا و سیما)
  آموزش کیف مدارک و پاسپورت - (آرشیو برنامه های صدا و سیما)

  تاریخ شروع: 1398/7/1
  آموزش جاکلیدی و آموزش مقدماتی چرم و آشنایی با ابزار ( آرشیو برنامه های صدا و سیما )
  آموزش جاکلیدی و آموزش مقدماتی چرم و آشنایی با ابزار ( آرشیو برنامه های صدا و سیما )

  تاریخ شروع: 1398/6/26
  آموزش جاکارتی چرمی - (آرشیو برنامه های صدا و سیما)
  آموزش جاکارتی چرمی - (آرشیو برنامه های صدا و سیما)

  تاریخ شروع: 1398/6/24

مدرسان

اخبار و بلاگ