دوره های آموزشی

آموزش کیف اداری - ( آرشیو برنامه های صدا و سیما )
آموزش کیف اداری - ( آرشیو برنامه های صدا و سیما )

تاریخ شروع: 1398/6/17
آموزش دستبند چرم ( آرشیو برنامه های صدا و سیما )
آموزش دستبند چرم ( آرشیو برنامه های صدا و سیما )

تاریخ شروع: 1398/6/17
آموزش کیف دوشی زنانه ( آرشیو برنامه های صدا و سیما )
آموزش کیف دوشی زنانه ( آرشیو برنامه های صدا و سیما )

تاریخ شروع: 1398/6/16
آموزش کوله مینیاتوری ،جای هندزفری و جاکلیدی (آرشیوبرنامه های صداو سیما)
آموزش کوله مینیاتوری ،جای هندزفری و جاکلیدی (آرشیوبرنامه های صداو سیما)

تاریخ شروع: 1398/6/16
آموزش جا عینکی - ( آرشیو برنامه های صدا و سیما )
آموزش جا عینکی - ( آرشیو برنامه های صدا و سیما )

تاریخ شروع: 1398/6/13
آموزش کیف دوشی زنانه - (آرشیو برنامه های صدا و سیما )
آموزش کیف دوشی زنانه - (آرشیو برنامه های صدا و سیما )

تاریخ شروع: 1398/6/13
آموزش کیف دوشی زنانه - (آرشیو برنامه های صدا و سیما )
آموزش کیف دوشی زنانه - (آرشیو برنامه های صدا و سیما )

تاریخ شروع: 1398/6/13
آموزش کیف دستی زنانه - (آرشیو برنامه های صدا و سیما )
آموزش کیف دستی زنانه - (آرشیو برنامه های صدا و سیما )

تاریخ شروع: 1398/6/13
آموزش دوخت دو سوزنه
آموزش دوخت دو سوزنه

تاریخ شروع: 1398/6/13