دوره های آموزشی

کیف دوزی چرم ترم 2 در آموزشگاه چرم راتا
کیف دوزی چرم ترم 2 در آموزشگاه چرم راتا

تاریخ شروع: 1398/5/6
کیف دوزی چرم ترم 1 ویژه شاغلین در آموزشگاه چرم راتا
کیف دوزی چرم ترم 1 ویژه شاغلین در آموزشگاه چرم راتا

تاریخ شروع: 1398/5/10
ورکشاپ پرداخت لبه در آموزشگاه راتا
ورکشاپ پرداخت لبه در آموزشگاه راتا

تاریخ شروع: 1398/5/7
آموزش کیف چرم بسیار شیک بدون دوخت (آرشیو برنامه های صداوسیما)
آموزش کیف چرم بسیار شیک بدون دوخت (آرشیو برنامه های صداوسیما)

تاریخ شروع: 1398/4/26
دوره کیف دوزی
دوره کیف دوزی

تاریخ شروع: 1398/4/9
خلاقیت چرم ویژه کودکان
خلاقیت چرم ویژه کودکان

تاریخ شروع: 1398/4/10
دوره الگوسازی چرم
دوره الگوسازی چرم

تاریخ شروع: 1398/4/3
ورکشاپ رایگان
ورکشاپ رایگان

تاریخ شروع: 1398/2/31
drhdrfh
drhdrfh

تاریخ شروع: 1398/2/25