دوره های آموزشی

آموزش مقدماتی کیف لوازم آرایش چرم - (آرشیو برنامه های صدا و سیما)
آموزش مقدماتی کیف لوازم آرایش چرم - (آرشیو برنامه های صدا و سیما)

تاریخ شروع: 1398/8/5
آموزش کیف دوشی زنانه - ( آرشیو برنامه های صدا و سیما)
آموزش کیف دوشی زنانه - ( آرشیو برنامه های صدا و سیما)

تاریخ شروع: 1398/8/5
آموزش معرق کاری روی رومیزی چرم - (آرشیو برنامه های صدا و سیما)
آموزش معرق کاری روی رومیزی چرم - (آرشیو برنامه های صدا و سیما)

تاریخ شروع: 1398/7/15
آموزش کیف مدارک و پاسپورت - (آرشیو برنامه های صدا و سیما)
آموزش کیف مدارک و پاسپورت - (آرشیو برنامه های صدا و سیما)

تاریخ شروع: 1398/7/1
آموزش جاکلیدی و آموزش مقدماتی چرم و آشنایی با ابزار ( آرشیو برنامه های صدا و سیما )
آموزش جاکلیدی و آموزش مقدماتی چرم و آشنایی با ابزار ( آرشیو برنامه های صدا و سیما )

تاریخ شروع: 1398/6/26
آموزش جاکارتی چرمی - (آرشیو برنامه های صدا و سیما)
آموزش جاکارتی چرمی - (آرشیو برنامه های صدا و سیما)

تاریخ شروع: 1398/6/24
آموزش یک مدل کیف چرمی ارایشی زیبا - (آرشیو برنامه های صداوسیما)
آموزش یک مدل کیف چرمی ارایشی زیبا - (آرشیو برنامه های صداوسیما)

تاریخ شروع: 1398/6/24
آموزش کمربند - آرشیو برنامه های صدا و سیما
آموزش کمربند - آرشیو برنامه های صدا و سیما

تاریخ شروع: 1398/6/23
آموزش جامدادی - آرشیو برنامه های صدا و سیما
آموزش جامدادی - آرشیو برنامه های صدا و سیما

تاریخ شروع: 1398/6/23