• ورکشاپ رایگان

 • ورکشاپ رایگان آموزش 2مدل کیف پرکاربرد چرم

 • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان

 • وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/2/30
  نوع دوره : کارگاه آموزشی نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/2/31 تاریخ پایان دوره : 1398/2/31
  • ورکشاپ رایگان
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان