کیف دست دوز و ابزار آن

کیف دست دوز و ابزار آن

دوخت کیف دست دوز

ساخت وسایل چرمی ساده مانند کیف پول، کیف دستی، جاکارتی، جاکلیدی و مانند آن بسیار ساده است و تمام افراد با گذراندن یک دوره کوتاه مدت آموزشی می توانند از عهده ساخت آنها برآیند.

برای ساختن یک کیف چرمی ساده نیاز به الگو است و با کمی حوصله و خلاقیت افراد می توانند طرح های ذهنی خود را بر روی کاغذها یا مقواهای شطرنجی پیاده کند. پس از آماده شدن الگو، باید آن را به وسیله خودکار ژله ای بر روی چرم مورد نظر که ممکن است مصنوعی یا طبیعی باشد کشید.

استفاده از قیچی مخصوص چرم یا کاتر برای برش چرم مناسب تر و بهتر از قیچی های معمولی برای بریدن است. برای کشیدن الگو بر روی چرم باید از خودکار ژله ای استفاده کرد که جای خطوط روی چرم باقی نماند و هرگز نباید از خودکارهای معمولی برای کشیدن الگو بر روی چرم استفاده نمود.

درکشیدن الگو بر روی چرم باید بسیار دقیق بود، حتی میلی مترها را نیز رعایت کرد، چرا که خوب کشیدن الگو در نتیجه ی کار تأثیر زیادی دارد.

الگوی بیشتر کیف های پول به صورت مستطیل یا مربع است که می توان با خط کش فلزی اندازه گیری کرده و به راحتی الگو را بر روی مقوای شطرنجی کشید. اگر شکل الگو نامنظم و یا از اشکال دایره ای در آن استفاده شده باشد، باید به صورت قرینه کار کرد که نیاز به دقت بیشتری دارد.

وقتی الگو ها بر روی چرم منتقل شد باید با قیچی مخصوص چرم و یا کاتر آن را برید و از جلد اصلی جدا کرد. از کارتر برای برش خطوط صاف استفاده می‌شود که در هنگام استفاده از کاتر حتما باید از خط کش فلزی برای کنترل برش خطوط چرم استفاده کرد. بهتر است در این زمان، شیشه یا تخته ای را در زیر چرم قرار داد تا برش راحت تر و تمیزتر انجام شود.

باید موقع بریدن چرم از داخل خط های کشیده شده قیچی کرد تا پس از بریده شدن چرم، جای خودکارها روی چرم دیده نشود.