format_quote

شرکت چرم راتا از سال ۹۲با اهداف تولیدی، توضیعی و آموزشی صنعت سراجی افتتاح شد و همواره در طی این سالها سعی شده با آموزش درست و اصولی و به كار گیری اساتید به نام این صنعت در آموزش و تولید به ارتقا‌ سطح این رشته كمك كند،هم اكنون با یاری خداوند چرم راتا به كمك دستان توانمند زنان و مردان هنرمندی كه از ابتدا هنر چرمدوزی را زیر نظر اساتید فراگرفته اند ،توانسته است به عنوان یك واحد كار آفرینی فعال شناخته شده و جایگاه خود را در بازار مصنوعات چرم پیدا كند،

format_quote